Posted on May 11, 2010

Villar concedes to Aquino

Transcript of Message
Sen. Manny Villar
Mandaluyong City
May 11, 2010

It was a fight well fought.

Mga kababayan,

Nagpasya na ang mamamayang Pilipino. Malinaw na sa kabila ng ating pagpupunyagi, hindi tayo nabiyayaan ng tagumpay sa halalan noong Lunes.

Humaharap ako sa inyo ngayon upang tanggapin ang pasyang ito. Upang igalang ang boses ng sambayanang Pilipino.

I congratulate Sen. Noynoy Aquino on his victory. The challenges he and our country faces are enormous and we should all work together.

Subali't gusto ko lang sabihin na lubos akong nalulungkot sa mga kasinungalingan at paninira sa aking pagkatao sa kampanyang ito. Ako ay naniniwala na sa darating na mga araw ako ay mabibigyan ng pagkakataon na linisin ang aking pangalan upang maliwanagan ang ating mga kababayan. Yan ay mahalaga sa akin higit sa anupamang bagay.

Hinding hindi ko makakalimutan ang kampanyang ito at ang pagkakataong makadaupang palad at makasama ang milyon-milyon nating kababayan na katulad ko ay nanggaling sa hirap at nangarap ng mas magandang buhay. For the rest of my life, I will remain their champion. Bagama’t ako ay hindi pinalad, ang aking pangarap na tapusin ang kahirapan ay hindi pa nagwawakas. Ito ay aking ipagpapatuloy bagama't sa ibang paraan.

To all my fellow Nacionalista candidates whose fights have not yet concluded, rest assured that I and the Nacionalista Party will be behind you until your last vote is counted.

Nais kong pasalamatan unang una ang Panginoon sa patnubay na ibinigay niya sa atin upang maging ligtas ang ating pangangampanya nitong nakaraang tatlong buwan.

Salamat sa aking pamilya. Gusto sana nila sumama ngayon pero sabi ko ay huwag na dahil masyado na silang nasaktan nitong mga nakakaraang mga linggo sa kanilang napapanood sa telebisyon. Kaya sabi ko, ako na lamang ang pupunta ngayon.

Salamat din sa mga mahal ko sa buhay, sa aking mga kapatid na malaki rin ang naging sakripisyo, at sa lahat pa na mga mahal ko sa buhay na tumulong.

Higit sa lahat, ang aking buong pusong pasasalamat sa mga volunteers at supporters na nagsipag at nagbigay ng hindi matatawarang tulong. Maraming maraming salamat sa inyo.

Maraming salamat sa inyong lahat.

Syempre sa ating mga kasamahan sa media, maraming salamat din sa inyo. Medyo matagal ang kampanya pero hindi ko rin makalilimutan ang pinagsamahan natin. Ito’y isang bagay na matatandaan ko habang ako ay nabubuhay.

Sa aking mga kababayan, maraming salamat po.

Once again, congratulations to Noynoy.